Hội viên Tổng công ty Điện lực TP HCM nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu - EDGE

Ngày 14/11/2018, EVNHCMC vinh dự được nhận Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu – EDGE Assess Certificate. Đây là chứng chỉ chứng nhận Tổng công ty đã cam kết thực hiện việc duy trì bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tích cực quản lý sự bình đẳng giữa lao...

Thông tin chung SolarBK và giấc mơ “chuyển nắng thành điện”

“Năng lượng sạch rất đa dạng nhưng điện mặt trời và điện gió là lĩnh vực mà chúng tôi làm tốt nhất”, đó chính là cách mà SolarBK lựa chọn để xây dựng thương hiệu của mình trong lĩnh vực năng lượng sạch và IREX là một trong số đó.